Balçova'da Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı

Balçova'da Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı

Balçova Belediyesi "toplumsal cinsiyet eşitliği" kapsamında hazırlamaya başladığı "Yerel Eşitlik Eylem Planı" ile ilgili bir çalıştay düzenledi. Sivil toplum örgütleri, odalar ve derneklerin de katıldığıçalıştayda konuşan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Yıllardır kadınlara başta olmak üzere toplumun tüm dezavantajlı bireylerine verdiğimiz hizmetleri bu eylem planı ile daha kurumsal hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Balçova Belediyesi "toplumsal cinsiyet eşitliği" kapsamında hazırlamaya başladığı "Yerel Eşitlik Eylem Planı" ile ilgili bir çalıştay düzenledi. Sivil toplum örgütleri, odalar ve derneklerin de katıldığıçalıştayda konuşan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Yıllardır kadınlara başta olmak üzere toplumun tüm dezavantajlı bireylerine verdiğimiz hizmetleri bu eylem planı ile daha kurumsal hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında işlerlik kazanması için çalışmalar yürüten kurumlar arasına Balçova Belediyesi de katıldı. Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlamaya başlayan Balçova Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, bu konuda bir de çalıştay düzenledi. İzmir’deki sivil toplum kuruluşları, odalar ve derneklerin de destek verdiği çalıştayın moderatörlüğünü aynı zamanda Balçova Belediyesi'nin Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın danışmanlığını yapan Itır Bağdadi üstlendi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın ev sahipliğini yaptığıçalıştaya, belediye meclis üyeleri, Yaşar Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Huriye Toker, aktivist Sema Kaya, İzmir Kadın Meclisi Başkanı Canan Aydemir Özkara, İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi’nden Nilgün Şentuna, Kalkınma Göç ve Sosyal Politikalar Merkezi Derneği'nden (DEMİS) Doç. Dr. Emir Özeren ve Dr. Derya Altun, Eşit Yaşam Derneği’nden Nazik Işık, TMMOB’dan Sayın Ferda Yamanlar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan (UNDP) Güvenç Küçüktok, Kadın Adayları Destekleme Derneği’nden Sabriye Özdemir, İzmir Tabipler Odası'ndan Dr. Gülden Aykanat, İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nden Sevgi Binbir, Turuncu Dernek’ten Ceren Bilgin Göç, Balçova Kadın Kooperatifi Başkanı Belgin Akçay, Balçova Engelli Hakları Derneği'nden Rıza Mutkilioğlu katıldı.

Toplantıda, Balçova Belediyesi Stratejik Planı'nda “kadın” başlığı altında yer alan hedef ve hizmetler değerlendirildi. Oda ve STK temsilcileri ise görüşlerini ifade ederek Balçova Belediyesi'nin Yerel Eşitlik Eylem Planının nasıl daha işlevsel kılınacağına yönelik önerilerini anlattı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise şunları söyledi:

"Cinsiyet eşitliği dediğimiz ama ülkemizde kadın aleyhine var olan eşitsizliği gidermek zorundayız. Biz de hayatın her alanında var olan cinsiyet eşitliğini sağlamak için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun için bir eylem planı hazırlamaya başladık. Yıllardır kadınlara başta olmak üzere toplumun tüm dezavantajlı bireylerine verdiğimiz hizmetleri bu eylem planı ile daha kurumsal hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ilerlerken toplumun ve demokrasinin dinamiği olan Oda, STK ve derneklerin görüşlerine de yer vermek istedik.”

Kaynak: ANKA Haber Ajansı